Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec
Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec

Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec

10 Członkowie

#wenanty #ksiazka

https://czytam.pl/k,ks_742195,....Nowenna-za-wstawienn

Nowenna za wstawiennictwem o Wenantego Katarzyńca | praca zbiorowa | Bratni Zew  | Księgarnia internetowa czytam.pl
Favicon 
czytam.pl

Nowenna za wstawiennictwem o Wenantego Katarzyńca | praca zbiorowa | Bratni Zew | Księgarnia internetowa czytam.pl

Nowenna za wstawiennictwem o Wenantego Katarzyńca | praca zbiorowa | Bratni Zew. Książki i inne produkty w niskich cenach w księgarni internetowej czytam.pl.

Ze Czcigodnym Sługą Bożym o. Wenantym Karzyńcem warto otoczyć modlitwą dusze w czyśćcu cierpiące. Miał On szczególne nabożeństwo do codziennej modlitwy św. Taidy - 100 x wieczny odpoczynek. Podejmując się tej modlitwy można zostać członkiem Bractwa Ojca Wenantego Katarzyńca - bez rejestracji, zapisu. Polecam!

#wenanty #modlitwa

Modlitwa o beatyfikację o. Wenantego

Umieszczona na obrazku wydrukowanym przez św. Maksymiliana

Panie Jezu Chryste, Któryś rzekł: „Jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj co masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; a przyjdź, pójdź za mną”, oto sługa Twój, Wenanty, posłuszny tej radzie ewangelicznej, opuścił wszystko i z miłości ku Tobie wziął na się jarzmo życia zakonnego, by na wzór Twój stać się wszystkim dla wszystkich; racz, prosimy Cię, przyspieszyć chwilę wyniesienia go na Ołtarze Twoje, na większą chwałę Twoją, dla dobra Twego świętego Kościoła i zbawienia dusz.

Maryjo, Matko nasza Niepokalana, nigdy jeszcze nie słyszano, aby kto się do Ciebie ucieka, został opuszczony; ufni w Twe ustawiczne za nami wstawiennictwo, prosimy Cię pokornie, wstaw się i teraz do Trójcy Przenajświętszej, aby sługa Twój Wenanty, jak najrychlej w poczet błogosławionych Pańskich policzony został, a jako znak Jego za nami u Boga orędownictwa, udziel nam łaskę, o którą Cię pokornie prosimy… (wymienić lub pomyśleć intencję).

Przez Chrystusa Pana naszego

Amen.

#wenanty #modlitwa

Litania

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Zakonu Serafickiego – módl się za nami.
Ojcze Wenanty, wpatrzony w oblicze Jezusa Ukrzyżowanego – módl się za nami.
Ojcze Wenanty, uczący nas oddawać chwałę Duchowi Świętemu –
Ojcze Wenanty, zapatrzony w Maryję –
Ojcze Wenanty, dzielny wojowniku Rycerstwa Niepokalanej –
Ojcze Wenanty, rozmiłowany w modlitwie różańcowej –
Ojcze Wenanty, wierny synu św. Franciszka z Asyżu –
Ojcze Wenanty, przyjacielu św. Maksymiliana Kolbego –
Ojcze Wenanty, zapalony miłością do Eucharystii –
Ojcze Wenanty, Stróżu Najświętszego Sakramentu –
Ojcze Wenanty, zanurzony w modlitwie –
Ojcze Wenanty, w modlitwie szukający ukojenia –
Ojcze Wenanty, święty kapłanie –
Ojcze Wenanty, kapłanie według Serca Jezusowego –
Ojcze Wenanty, gorliwy szafarzu Bożego Miłosierdzia –
Ojcze Wenanty, niestrudzony kaznodziejo –
Ojcze Wenanty, pragnący świętości kapłanów –
Ojcze Wenanty, zatroskany o chwałę Bożą i zbawienie dusz –
Ojcze Wenanty, wzorze dobroci i zaufania Bogu –
Ojcze Wenanty, posłuszny woli Bożej –
Ojcze Wenanty, za wszystko wdzięczny Bogu –
Ojcze Wenanty, zawsze wdzięczny ludziom –
Ojcze Wenanty, zatroskany o wiarę pogubionych i niewierzących –
Ojcze Wenanty, rozmiłowany w Słowie Bożym –
Ojcze Wenanty, wrażliwy na trudne warunki materialne –
Ojcze Wenanty, spieszący z pomocą wszelkiej ludzkiej nędzy –
Ojcze Wenanty, wzorze życia zakonnego –
Ojcze Wenanty, roztropny i gorliwy wychowawco –
Ojcze Wenanty, przykładzie pokory –
Ojcze Wenanty, przykładzie ubóstwa zakonnego –
Ojcze Wenanty, czuwający nad swoimi uczuciami –
Ojcze Wenanty, nie tracący najmniejszej sposobności do czynienia dobra –
Ojcze Wenanty, pragnący uświęcić siebie i innych –
Ojcze Wenanty, z pogodą ducha oczekujący spotkania z Bogiem –
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego; on przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Do prywatnego odmawiania
Imprimatur, Wikariusz Generalny, Przemyśl, 4 lipca 2019 r., L.dz. 1205/151/2019

#wenanty #modlitwa

Modlitwy wieczorne o. Wenantego

Modlitwy te, odmawiane do dnia dzisiejszego w klasztorach franciszkańskich, ułożył Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec.

W dobroci swej nieskończonej pobłogosław mnie, o Najsłodsze Serce Jezusowe, i przyjm dziękczynienie za wszystkie łaski, które w tym dniu otrzymałem od Ciebie. Boleję nad wszystkimi błędami i niewiernościami, których się dopuściłem względem Ciebie, ale mam nadzieję, że mi je przebaczysz i nagrodzisz krzywdę wyrządzona chwale Bożej przeze mnie. Wiara, nadzieja i miłość moja, wszystko to Twoje. Pragnę zasnąć i spoczywać przejęty miłością ku tobie, abym się obudził znów Twą miłością ożywiony.

Amen.

Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być przez Ciebie opuszczony. Tą ufnością ożywiony, o Panno nad pannami i Matko, biegnę do Ciebie, przychodzę do Ciebie, staję przed Tobą jako grzeszny człowiek drżąc i wzdychając. Nie chciej, o Matko Słowa, gardzić słowami moimi, ale je usłysz łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcie, o Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce, ciało i duszę moją.

Amen.

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie w nocy bądź mi zawsze ku pomocy.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. /3x

Niech odpoczywają w pokoju.

Amen.

Jezu, Maryjo, Józefie, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją.

Jezu, Maryjo, Józefie, bądźcie ze mną przy skonaniu.

Jezu, Maryjo, Józefie, niech przy Was w pokoju Bogu ducha oddam.

Najsłodszy Jezu, nie bądź mi sędzią, ale Zbawicielem.

Amen.

#wenanty #modlitwa

Akt codziennego porannego ofiarowania o. Wenantego

Treść tej modlitwy jest wklejona do osobistego notesu o. Wenantego.

Przedwieczny Boże mój. Upadam przed Twoim nieskończonym Majestatem i w głębokiej pokorze, cześć Ci oddając, ofiaruję Ci wszystkie moje myśli, słowa i uczynki dnia dzisiejszego, a postanawiam wszystko czynić z miłości ku Tobie, ku chwale Twej Boskiej woli, aby Ci służyć, chwalić i błogosławić Cię, abym uzyskał oświecenia w tajemnicach świętej naszej wiary, osiągnął zbawienie i ufność w Twoje miłosierdzie, zadośćuczynił Twej sprawiedliwości za tyle tak ciężkich grzechów moich, a zarazem bym przyniósł ulgę duszom w czyśćcu cierpiącym i wybłagał łaskę prawdziwego nawrócenia dla wszystkich grzeszników. Słowem pragnę każdą mą czynność wypełnić w połączeniu z owymi najczystszymi intencjami, jakie mieli za życia Jezus i Maryja, i wszyscy święci przebywający w niebie i sprawiedliwi żyjący na ziemi. O gdybym mógł tę moją intencję własną krwią przypieczętować i wznawiać co chwila tyle razy, ile chwil wieczność obejmować by mogła. Przyjmij, ukochany mój Boże, tę dobrą chęć moją i użycz łaskawie Twego błogosławieństwa wraz ze skuteczną łaską, bym już przez cały czas życia mego nie popełnił więcej żadnego grzechu śmiertelnego, zwłaszcza w dniu dzisiejszym, w którym gorąco chcę i pragnę dostąpić wszystkich, jakich tylko mogę odpustów. Pragnę także być obecny przy wszystkich przenajświętszych ofiarach, jakie dziś na całym świecie odprawiać się będą, by ofiarować je za dusze w czyśćcu cierpiące, aby od mąk tych uwolnione zostały.

Amen.