Aplikacja Tela Dei
Aplikacja Tela Dei

Aplikacja Tela Dei

@teladei

W Listopadzie patronujemy

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

[ https://hospicjum.lublin.pl/ ]

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia funkcjonuje od 1997 roku. Zostało powołane, aby objąć domową opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami.

Opieka świadczona przez Hospicjum umożliwia pobyt dziecka we własnym domu przy zachowaniu wysokich standardów opieki medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej oraz duchowej. Opieka jest bezpłatna dla rodzin Podopiecznych. Hospicjum finansuje kompleksową pomoc medyczną, zakup leków oraz specjalistycznego sprzętu medycznego dla dzieci.

Dodatkowo podopieczni i ich rodziny korzystają z bezpłatnych usług stomatologicznych, zabiegów rehabilitacyjnych, poradni neurologicznej oraz pomocy udzielanej przez Poradnię Zdrowia Psychicznego w Domu Małego Księcia w Lublinie.

image

Hospicjum Palium

[ https://hospicjum-palium.pl/ ]

Opieka paliatywna ma na celu aktywne, oparte na współczuciu dla chorego i zrozumieniu jego potrzeb roztoczenie płaszcza (z łac. palium) wszechstronnych działań, ochraniających ciepiącego chorego i jego rodzinę, zapewniających poprawę życia i godne umieranie. Towarzystwo Opieki Paliatywnej respektuje prawo do życia w obliczu zbliżającej się śmierci, jest przeciwne eutanazji, nie popiera jednak działań zmierzających do przedłużania gasnącego życia za wszelką cenę.

image

Hospicjum Cordis

[ https://hospicjumcordis.pl/ ]

Absolutny sprzeciw wobec eutanazji – tak w jednym zdaniu można ująć ideę, jaka przyświeca Hospicjum Cordis.

Śmierć zawsze poraża… Bez względu na to kim jesteśmy, jest naszym jedynie pewnym losem. Śmierć nas łączy, zrównuje, jednoczy…Wymaga przygotowania. Czasem przygotowanie stanowi całe nasze życie. Czasem jest nim choroba… Kiedy przychodzi nagle – uderza wyjątkowo mocno. Jest Tajemnicą i Wyzwaniem. Budzi lęk. Nie powinna być samotnością, lękiem i bólem. Dlatego Hospicjum – obecność bliskiego człowieka, jego odwaga, ciepło i mądrość, a przede wszystkim umiejętność opanowywania bólu i współodczuwanie – jest jak otwarte okno z perspektywą na MIŁOŚĆ silniejszą niż śmierć.

Aby przeciwstawić eutanazji ideę hospicyjną należy podkreślić konieczność profesjonalnego zabezpieczenia wszystkich potrzeb chorego. Przede wszystkim biologicznych, poprzez właściwą kontrolę wszystkich objawów, co daje choremu poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Następnie potrzeb psychicznych, nie tylko wzmacniając poczucie własnej wartości i godności, ale także poprawiając relacje w rodzinie – będącej naturalnym środowiskiem chorego – i inne relacje społeczne. Równie istotną sprawą jest zabezpieczenie potrzeb duchowych, które są podstawą poczucia sensu życia, wolności i sfery religijnej.

image

Katolickie Radio Zamość

[ https://www.radiozamosc.pl/ ]

Głównymi zadaniami Katolickiego Radia Zamość są: ewangelizacja, modlitwa, przekaz informacji, wskazywanie drogi wartościowego życia, budowanie poczucia tożsamości z regionem, a także troska o sprawy naszej społeczności. Jesteśmy radiem wiarygodnym. Cieszymy się uznaniem wśród słuchaczy pochodzących z różnych grup społecznych i wiekowych.

image

TBN Polska

[ https://www.tbnpolska.tv/home ]

TBN Polska to telewizja familijna z wartościami chrześcijańskimi. Jest częścią jednej z największych na świecie sieci kanałów telewizyjnych “Trinity Broadcasting Network” obejmującą 30 stacji telewizyjnych.

Kanały sieci TBN – w których widzowie mogą oglądać programy i muzykę chrześcijańską, kino familijne oraz programy dla dzieci i młodzieży – nadają 24 godziny na dobę na każdym zamieszkałym kontynencie za pomocą 86 kanałów satelitarnych oraz tysięcy dodatkowych sieci telewizyjnych i kablowych.

Telewizja TBN Polska jest własnością Fundacji TBN Polska. Misją Fundacji jest stworzenie polskiego kanału telewizyjnego promującego chrześcijańskie wartości. TBN Polska pragnie kontynuować wizję Trinity Broadcasting Network opartą na współpracy z partnerami, sponsorami i widzami.

Telewizja TBN Polska tworzy ofertę programową w taki sposób, by zaspokoić zróżnicowany gust szerokiego grona odbiorców ceniących sobie rozrywkę na wysokim poziomie oraz poszukujących wartościowych programów dla siebie i całej rodziny.

TBN Polska to kanał oferujący bogaty wybór programów: podróżniczych, historycznych, dokumentalnych, biznesowych, edukacyjnych, muzycznych oraz animowanych dla dzieci. Starannie dobraną ofertę programową dopełniają filmy fabularne oraz seriale.

image

Fundacja Uwierz Miłości

[ https://bozegranie.pl/fundacja-uwierz-milosci/ ]

Fundacja Uwierz Miłości powstała z fascynacji tajemnicą małżeństwa i rodziny. Boże Granie to z kolei czysta pasja do pięknej muzyki

image