Słowo na dziś
Słowo na dziś

Słowo na dziś

@slowo_z_dnia
2 tyg. ·Tłumacz

Wspomnienie obowiązkowe św. Jozafata, biskupa i męczennika

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich.
Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona».
Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».

image
2 tyg. ·Youtube

5 tyg. ·Youtube

5 tyg. ·Tłumacz

22 X 2021, Łk 12, 54-59, Wspomnienie dowolne św. Jana Pawła II, papieża

<<dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?>>

Był czas, kiedy Papieżem zachwycali się wszyscy. Dziś widzimy raczej modę na szkalowanie i wyśmiewanie tego, co święte. Wszystko wskazuje na to, że mamy być jak chorągiewki, które zwracają się w tę stronę, w którą aktualnie wieje wiatr. Telewizja, portale i social media przekazują nam, to co ma być słuszne.

Mimo tego, że świat zmienia kierunek — Słowo Boże nigdy się nie zmienia! Nadal aktualne jest: kochaj bliźniego, nie mów fałszywego świadectwa i nie zabijaj.

Dziękujemy Ci Panie za świętych przez których pokazujesz swoje niezmienne miłosierdzie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

Ewangelia:
Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek».

image