Niech więc każdy wierny ustawicznie wypowiada modlitwę Imienia Jezus

Niech zatem każdy wierny ustawicznie mówi zarówno swym umysłem jak i swymi ustami tę modlitwę Imienia Jezus, gdy przebywa w domu i podczas podróży, kładąc się spać i wstając ze snu (por. Pwt 6,6-7), gdy mówi lub coś czyni, niech zawsze się jej oddaje.

Niech więc każdy wierny ustawicznie wypowiada modlitwę Imienia Jezus

Niech zatem każdy wierny ustawicznie mówi zarówno swym umysłem jak i swymi ustami tę modlitwę Imienia Jezus, gdy przebywa w domu i podczas podróży, kładąc się spać i wstając ze snu (por. Pwt 6,6-7), gdy mówi lub coś czyni, niech zawsze się jej oddaje. Znajdzie wówczas wielką radość i wesele, jakich zaznali ci, którzy starannie tę modlitwę praktykują. Dotyczy ona także ludzi, którzy zajęci są sprawami życia doczesnego, a także samych mnichów, jeśli nawet muszą pozostawać pośród zgiełku świata. Potrzeba jednak każdemu przypomnieć jego powinność, aby wszyscy: kapłani, mnisi i świeccy mieli przed sobą wzór tej modlitwy i mogli ją praktykować według swych możliwości.

Św. Symeon z Tesalonik, O świętej i przebóstwiającej modlitwie, p. 237, z: Filokalia, teksty o modlitwie serca

https://zielonyzeszyt1977.pl/cytaty-mistykow/niech-wiec-kazdy-wierny-ustawicznie-wypowiada-modlitwe-imienia-jezus-sw-symeon-z-tesalonik#


Rafal Dziedzic

6 Blog posty

Komentarze