KZK: Prorocy
KZK: Prorocy

KZK: Prorocy

1 Członkowie

Czy w Twojej wspólnocie istnieje posługa prorocka?

Istnieje diakonia prorocka, która podejmuje stałą formację
Istnieje posługa prorocka, ale nie ma diakoni
Nie istnieje posługa prorocka
Istnieje posługa prorocka w wymiarze koordynacji diecezjalnej
4 suma głosów