"Ja" - jest tym, co gubi świat. Ci, którzy mają własne "ja", niosą wszędzie ze sobą smutek, lęk... Nie można mieć jednocześnie Boga i własnego "ja". Ten, który nie ma własnego "ja", posiada wszystkie cnoty i pokój i radość.
św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego