Takie postawy biskupów są bardzo krzywdzące dla naszej wiary katolickiej i zniechęca wahających się oraz letnich katolików do gorliwszej wiary.

https://medianarodowe.com/2021..../07/13/skandal-bisku

Skandal! Biskup Tokio ostrzega olimpijczyków: "Nie przychodźcie do kościołów"
Favicon 
medianarodowe.com

Skandal! Biskup Tokio ostrzega olimpijczyków: "Nie przychodźcie do kościołów"

Biskup Tokio ostrzega olimpijczyków, że w czasie Igrzysk nie będzie udzielana im posługa duszpasterska. Powodem są obostrzenia sanitarne.