Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

Życzymy aby te słowa stały się dla Was źródłem poczucia godności w czasach pogardy.
One też dają moc powstania z każdego upadku, pogodzenia się z przeszłością i życia nadzieją na przyszłość.

A,K,J,F,M Jastrzębscy

image