29 tyg. ·Tłumacz
Słowa Twe, Panie,
Są duchem i życiem.