KeKaKo.Net
KeKaKo.Net

KeKaKo.Net

@KeKaKoNet
21 godz. ·Tłumacz

Giuseppe De Nardi,
Pasterz Generalny Koinonii Jan Chrzciciel:
Dawid: „Saul i Jonatan, kochający się i mili” (2Sm 1,23).
Pochwała ta z pewnością jest bardziej odpowiednia dla Jonatana niż dla Saula. Dawid dobrze o tym wie, ale wybacza Saulowi. Czy to nie owa zdolność do #przebaczanie, a nawet #zapominanie, czyni go miłym w oczach Boga?
#koinoniajanchrzciciel
#giuseppedenardi

2 d ·Tłumacz

Giuseppe De Nardi,
Pasterz Generalny Koinonii Jan Chrzciciel:
„Ludzie Dawida rzekli do niego: «Właśnie to jest dzień, o którym powiedział ci Pan: Oto Ja wydaję w twe ręce twojego wroga, abyś z nim uczynił, co ci się wydaje słuszne»” (1Sm 24,5).
Tego dnia okazała się #szlachetność Dawida: nie zlekceważył króla i nie uległ pragnieniu #zemsta.
#koinoniajanchrzciciel
#giuseppedenardi

3 d ·Tłumacz

Giuseppe De Nardi,
Pasterz Generalny Koinonii Jan Chrzciciel:
„po tym poznam, że Bóg jest ze mną” (Ps 56,1.
Jest to wiedza, która pochodzi z doświadczenia: Bóg mnie kocha i jest mi przychylny. Niech Pan obdarzy nas łaską tej wiedzy na każdy dzień naszego życia,
a dziś w sposób szczególny. #życie #doświadczenie
#koinoniajanchrzciciel
#giuseppedenardi

4 d ·Tłumacz

Giuseppe De Nardi,
Pasterz Generalny Koinonii Jan Chrzciciel:
„Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień, wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło” (1Sm 17,49).
Owszem, #pokonanie Goliata wymaga inteligencji, ale decydujące jest to, czy jesteśmy po właściwej stronie, tzn. po stronie Boga zastępów Izraela.
#koinoniajanchrzciciel
#giuseppedenardi

6 d ·Tłumacz

Giuseppe De Nardi,
Pasterz Generalny Koinonii Jan Chrzciciel:
„…lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość - od tłuszczu baranów” (1Sm 15,22).
#Brakuległości nigdy nie jest celem samym w sobie, tylko konsekwencją chęci zrobienia czegoś innego niż to, o co mnie proszą. Cnotą jest umiejętność poświęcenia własnych projektów. #projekt #cnota
#koinoniajanchrzciciel
#giuseppedenardibo wiara rodzi się ze słuchania