Odnowa w Duchu Świętym w Płońsku
Odnowa w Duchu Świętym w Płońsku

Odnowa w Duchu Świętym w Płońsku

@OdnowaPlonsk

W czwartek
17.11.22
o godzinie 190 zapraszamy wszystkich do naszej Świątyni na spotkanie modlitewne, rozważanie i dzielenie się Słowem Bożym 🙏

Łk 19, 37: Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli.

image

W czwartek
9.06.22
o godzinie 190 zapraszamy wszystkich do naszej Świątyni na spotkanie i modlitewne 🙏

J 17, 9: Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.

image

W wigilię Zesłania Ducha Świętego w Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku zorganizowano Diecezjalny Dzień Odnowy w Duchu Świętym, połączony ze świętowaniem jubileuszu 30-lecia płońskiej wspólnoty "Miłosierdzie" oraz 25-lecia wspolnoty z Ciechanowa.
Mszy św. przewodniczył bp Piotr Libera, który właśnie w Płońsku po raz pierwszy podzielił się z wiernymi informacją o swoim przejściu na emeryturę. Biskup senior dziękował za wszelkie dobro i prosił o modlitwę w intencji swojego następcy.
Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Płockiej

image
image
image
image

SEKWENCJA

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia? Tylko cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
❤❤❤

image

https://www.diecezjaplocka.pl/....dla-wiernych/aktualn

Favicon 
www.diecezjaplocka.pl

Diecezjalny Dzień Odnowy w Duchu Świętym w Płońsku