Odnowa w Duchu Świętym w Płońsku
Odnowa w Duchu Świętym w Płońsku

Odnowa w Duchu Świętym w Płońsku

@OdnowaPlonsk

W czwartek
19. 05.22.
o godzinie 190 zapraszamy wszystkich do naszej Świątyni na Adoracje Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

J 15, 9:
Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!

image

J 13, 20: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał».

image

Program Dnia Wspólnoty w parafii św. Maksymiliana w Płońsku
Posłani w pokoju Chrystusa
Sobota, dn. 04.06.2022 r.

9.30 Powitanie i zawiązanie wspólnoty.
100 Katecheza 1 - ks. Artur Potrapeluk Przewodniczący KZK: Zobaczyć, usłyszeć i pójść za Bożym wezwaniem.
10:45 Modlitwa uwielbienia
11.00 Katecheza 2 – ks. Artur Potrapeluk : Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami.
11:45 Modlitwa uwielbienia
12.00 Przygotowanie do Eucharystii.
12:30 Eucharystia – przewodniczy JE ks. Biskup Piotr Libera
13.30 Przerwa obiadowa – czas na słowo z siostrą i bratem
150 Godzina uwielbienia Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo rozesłania – adoracja Najświętszego Sakramentu, koronka do Bożego Miłosierdzia, uwielbienie i rozesłanie uczniów.
160 Zakończenie

Słowo na Dzień Wspólnoty
Iz 43, 18-21 – nie wspominać rzeczy dawnych
J 3, 1 - 8 – narodzić się z Ducha na nowo jak Nikodem
Ap 22,17 – wołanie do DS
Iz 6,8 – Ota ja poślij mnie
Mt 5, 13-16 – sól ziemi i światłość świata
Kol 3,4 - dążyć do tego co w górze
Dz 18, 9-10 – przestań się lękać a przemawiaj
Dz 4, 20 - nie możemy nie mówić
1P 1,15 - powołanie do świętości
obraz ziarna i słowa – nie zatraćcie mojego ziarna

image

W czwartek
5. 05 .22.
o godzinie 190 zapraszamy wszystkich do auli domu parafialnego na wspólne rozważanie i dzielenie się Słowem Bożym 🙏

J 6, 54: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

image